نحوه خرید از طریق سایت:

کاربران می توانند با ارسال 1 به سرشماره 50956 به همه ی ویدئوهای آشپزشو به صورت نامحدود دسترسی داشته باشند که هزینه این دسترسی، روزانه 600 تومان می باشد.


نحوه غیرفعالسازی بسته از طریق سایت:

جهت غیرفعالسازی بسته، Off را به سرشماره 50956 ارسال کنید.